Hva er en Aerospace Design Consultant?

Luftfartsselskaper krever sunne og pragmatiske råd via konsultasjon når de utvikler sine luftfartsprodukter. Spesialiserte konsulenter kan hjelpe et selskap med forskjellige behov, for eksempel som spenner over en mengde aspekter som produktdesign, produksjon, kvalitet, strategi, salg, marked og analyse,…. 

Avhengig av nødvendighet, kan et selskap ansette forskjellige konsulenter for hvert av dets forskjellige behov. De nevnte aspektene. Som forskjellige konsulenter kan ha spesialisert seg på forskjellige aspekter av luftfartproduksjon!

I denne artikkelbloggen vil vi fokusere på bare ett aspekt, dvs. design av luftfartsprodukter og hvordan en luftfartsdesignkonsulent kan hjelpe selskaper med å komme med optimale design for sine luftfartsprodukter. , og vi vil gi på slutten av denne artikkelen en liste over hva som er de beste luftfartsdesignkonsulentene.

Hva er en Aerospace Design Consultant?

Jobben til en Aerospace-designkonsulent ligner på andre typer konsulenter, som er å gi pålitelige råd til firmaene og hjelpe dem med å nå det tidligere faste målet. Nå sitt fulle potensiale. Aerospace Design-konsulenter, derimot, spesialiserer seg i designkomponenten i Aerospace-produkter og kan derfor hjelpe et selskap med å løse eventuelle relaterte problemstillinger.

Hvilken type tjenester tilbyr en luftfartsingeniørkonsulent?

Designaspektet i luftfartsindustriene er veldig nyansert og er videre delt inn i den type konstruksjon som brukes på flysystemet eller komponenter som er designet. Mange aspekter, som ekspertisen som trengs for å designe en flyvinge, er derfor veldig annerledes enn for design fremdriftssystem, skrog, struktur eller landingsutstyr., og vekt. Tilsvarende vil designkonsulenten også tilby meget spesialisert ekspertise tilpasset følgende tjenester: tilbyr en mengde tjenester i luftfartsindustrien; disse tjenestene er som følger. 

1. Flykomponenter og monteringstjenester

Et fly er bare like bra som komponentene. Det er nødvendig å optimalisere designet og ta hensyn til alle begrensningene for designkomponenter.

2. Fabrikasjonsverktøy

Luftfartsingeniørkonsulenter tilbyr mange fabrikasjonstjenester som maskinering, skjæring, klipping etc.

3. Prototyping og designanmeldelser

Luftfartsingeniørkonsulenter hjelper med å utvikle og teste prototyper og gjennomgå eksisterende design av luftfartsprodukter slik at effektiviteten deres kan evalueres.

4. Datastøttet analyse

Luftfartsingeniørkonsulenter hjelper også bedriftene med å analysere produktdesignet sitt ved hjelp av datorgenererte algoritmer som MATLAB.  

Hvordan velge en god luftfartsdesignkonsulent?

Det er visse ferdigheter som en Aerospace designkonsulent trenger å ha for å komme med pålitelige og pragmatiske råd for luftfartsindustrien. Noen av disse viktige ferdighetene er.

1. Kompetanse på domenet

Luftfartsdesignkonsulenten må ha en rimelig kompetanse innen sitt spesielle felt. Han trenger å bli kjent med nyansene som følger med luftfartsdesign.

2. Erfaring i domenet

En bestemt konsulents ferdigheter skjerpes bare med tiden når han samhandler med det profesjonelle miljøet. Derfor må et firma ansette en konsulent som har et rimelig nivå av erfaring innen domenet.

3. Pålitelighet og leveringsstandarder

En annen viktig faktor som må tas i betraktning når du velger en luftfartsdesignkonsulent er hvor pålitelig vedkommende er; dette kan bestemmes ved å spore resultatene med andre luftfartsfirmaer som han har jobbet for.

En annen like viktig faktor er hans leveringsstandarder, hvor mye tid han trenger med et bestemt prosjekt, hvor alvorlig tar han prosjektene sine, er han interessert i å løse problemene bedriftene står overfor osv.

4. Prisen

Til slutt, hva er budsjettet ditt, og hvor mye firmaet ditt har råd til en konsulent spiller en stor rolle når du ansetter et?

Sjekk våre Aerospace Consultants oppføring: