เกี่ยวกับเรา

ช่วยเหลือบริษัทในการพัฒนากิจกรรมในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ

กิจกรรมของเรา

เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ

เราช่วยให้ผู้นำธุรกิจติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมที่จะให้คำตอบที่แท้จริง

ขอใบเสนอราคาชิ้นส่วน

เราไม่ใช่ผู้จำหน่าย/ผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วน แต่เราเชื่อมต่อผู้ขอกับผู้ขายที่ผ่านการรับรอง

รีวิวซอฟต์แวร์

เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพที่เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจการบินและอวกาศมากที่สุด

เผยแพร่เนื้อหา

เราสนับสนุนให้ชุมชนของเราเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของเรา